Baťův kanál

17.05.2021

Baťův kanál je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934-1938 v délce 52km. Cesta sloužila pro přepravu lignitu z dolu v Ratíškovicích do továren a tepláren v Otrokovicích, která byla po železnici finančně nevýhodná.

Lodě musely proplout 14 plavebními komorami, které pomáhaly překonat výškové rozdíly hladiny. Plavba probíhala tak, že prázdný nákladní člun byl z Otrokovic odtažen remorkérem do Spytihněvy, odtud byl tažen traktorem ( dříve koňským potahem) jedoucím po břehu do Starého města, zde opět remorkérem do Veselý nad Moravou, kde se opět vystřídal traktor, který ho táhl až do Sudoměřic k výklopníku. Zde ho naložili lignitem a stejnou cestou putoval nazpět. Cesta trvala 10 hodin, někdy i více, záleželo na stavu vody.

Nyní je Baťův kanál využíván jako turistická vodní cesta. Která dává lidem nezapomenutelný zážitek. Můžete si zde zapůjčit loď a sami si projet kanál, nebo využít výletní plavby o více lidech. 

Ale Baťův kanál můžete využít i na cykloturistiku!

Baťův kanál při výstavbě